Wakil Rektor I UMP

 Dr. Sonedi, M.Pd

Klik Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya