Rektor

 Dr. H. Bulkani, M.Pd

Klik Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya